Wydawnictwo
Działalność wydawnicza
Publikacje
Poznański Pegaz
Cenniki

 
 
  >>>Wydawnictwo>> Poznański Pegaz>Informacje

Informacje   Ostatni numer   Redakcja  

Informacje

FINANSE - KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - KULTURA


Wydawca: Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej
Prezes: Joanna Iwaszkiewicz
Redaktor naczelny: Tomasz Dymaczewski tdymaczewski@wsus.poznan.pl
Opracowanie graficzne: ORNATUS
Druk: Stardruk

Stale współpracują: Lilia Łada, Paulina Brencz, Krzysztof Smura, Marek Zaradniak, Błażej Oczkowski, Krzysztof Maciejewski

Historia: „Poznański Pegaz” związany jest od chwili powstania z Ośrodkiem Badania Rynku Sztuki Współczesnej. Ukazuje się od roku 1992. Pierwszym redaktorem naczelnym był Krzysztof Lewandowski, obecnie prorektor WSUS.
            Początkowo „Pegaz” wydawany był w cyklu miesięcznym z podtytułem „Informator finansowo – kulturalny regionu”. Obok informacji o wystawach w poznańskich muzeach i galeriach, repertuaru teatrów i kin, a także recenzji literackich, publikował wiele materiałów gospodarczych opartych o bliską współpracę z bankami i firmami ubezpieczeniowymi. Objętość była stała i wynosiła 32 strony.
            Poczynając od roku 1999 kolejny redaktor naczelny w uzgodnieniu z wydawcą zaproponował nową formułę „Pegaza”, w której istotną zmianą było zaniechanie funkcji informacyjnej na rzecz komentowania a nawet współkreowania określonych wydarzeń. Położono większy nacisk na publicystykę i wywiady.
            Aktualnie „Poznański Pegaz” ukazuje się raz na kwartał. Warto podkreślić, że od 1999 roku niezmiennie szata graficzna „Pegaza” kształtowana jest przez firmę „Ornatus”. Przez cały okres swojej historii sięgającej już sześćdziesięciu numerów, pismo nie było dotowane z zewnątrz. Redakcja w porozumieniu z wydawcą przyjęła również zasadę, iż „Pegaz” nie zamieszcza płatnych reklam i ogłoszeń, co pozwala na zachowanie trzeźwości sądu i niezależności opinii.

Data aktualizacji - 07.6.05 12:36:07 Napisz do autora


| start |   next > dodaj do ulubionych
 
 
 

  ul. Głogowska 26
  60-734 Poznań
  tel. (61) 886 28 37
  fax. (61) 886 28 19

 Licznik strony 445930

© 2005 by OBRSW  :  webdesign: ORNATUS  :  Strona oparta na systemie