Kursy i szkolenia
Informacje ogólne
Ramowe zagadnienia kursów
Lista referencyjna
Warsztatowe studium menedżerów kultury

 
 
  >>>Kursy i szkolenia>>Warsztatowe studium menedżerów kultury

  
WARSZTATOWE STUDIUM MENEDŻERÓW KULTURY


STUDIUM ROCZNE
Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej w Poznaniu wraz z Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych zaprasza na kolejną, X edycję Studium Menedżerów Kultury.
Cel studium
Studium przeznaczone jest dla absolwentów szkół licealnych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką kultury. Absolwent po ukończeniu studium dysponować będzie wiedzą wystarczająca do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w sferze kultury. Jako cel nadrzędny przyjęto w założeniach programowych wyposażenie słuchaczy w praktyczna umiejętność kierowania własna firmą jak i kierowaniem pionem marketingu w placówkach lub instytucjach kultury z możliwością przejęcia w perspektywie stanowiska dyrektora administracyjnego lub naczelnego tego typu jednostek.

Wykładowcy
Zajęcia w ramach studium prowadzone są przez wykładowców Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych oraz specjalistów - praktyków w dziedzinie kultury.

Program studium
1. Elementy wiedzy o kulturze
2. Wybrane elementy psychologii i pedagogiki
3. Marketing w kulturze
4. Badania marketingowe
5. Etykieta menedżera
6. Organizacja i zarządzanie placówką kultury
7. Pozaekonomiczne uwarunkowania rynku kultury
8. Sztuka reklamy
9. Rynek książki
10. Organizacja imprez kulturalnych
11. Prawo autorskie i ochrona dóbr intelektualnych
12. Podatki i dokumenty finansowe placówek kultury
13. Sponsoring
14. Użytkowanie komputera
Łącznie: 180h (Studium roczne)/ 120h (Studium - kurs)

Organizacja studium:

Studium Roczne
Studium trwa 2 semestry i jest uruchamiane w semestrze zimowym. Zajęcia w ramach studium odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu: w soboty i niedziele. Podstawą wydania dokumentu zaświadczającego ukończenia studium jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminu końcowego.

Kurs
Studium trwa 10 tygodni (2,5 miesiąca) i jest uruchamiane w momencie zebrania wystarczającej liczby chętnych. Zajęcia odbywają się w trybie wieczorowym, 3 x w tygodniu, w godzinach 15.30 – 19.30. Podstawą wydania dokumentu zaświadczającego ukończenia studium jest zaliczenie wszystkich przedmiotów.

Czesne:
STUDIUM ROCZNE
Wpisowe: 0,00 zł
Opłata za całość studiów: 1900,00 zł (możliwość wpłat miesięcznych). Przy wpłacie całości 10% zniżki. Czesne obejmuje koszt wydania dokumentu ukończenia studium.

KURS
Wpisowe: 0,00 zł
Opłata za kurs: 1300,00 zł (możliwość płatności ratalnej). Przy wpłacie całości 10% zniżki. Czesne obejmuje koszt wydania dokumentu ukończenia studium.
UWAGA! Możliwość obniżenia czesnego w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników.

Tryb naboru:
Rekrutacja kandydatów na studium i kurs jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za naukę oraz złożenie w punkcie rekrutacyjnym kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem). Warunkiem uruchomienia studium oraz kursu jest zebranie wystarczającej liczby chętnych.
Nabór na Studium roczne trwa od marca do końca września 2009 roku.

Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studium,
• świadectwo maturalne lub świadectwo ukończenia liceum,
wypełniony kwestionariusz osobowy,
• 3 fotografie,
• dowód wpłaty wpisowego na wskazane konto


Numer konta do wpłaty wpisowego:
PKO Bank Polski SA V Oddział w Poznaniu
Nr rachunku: 23 1020 4027 0000 1002 0501 1327

Koordynator Studium:
mgr Sabina Iwaszkiewicz
tel. 604 594 168
studium@wsus.poznan.pl

Dodatkowe informacje i zapisy:
Zgłoszenia osobiste lub drogą mailową wraz z przesłaniem wymaganych dokumentów pocztą.
Zbyszko Tarczewski,
Budynek Wyższej szkoły Umiejętności Społecznych
Ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań
pok. 215
tel.: (0-61) 886 28 00 wew. 805 faks: (0-61) 886 28 19
e-mail: z.tarczewski@obrsw.com.pl

Data aktualizacji - 02.10.09 09:47:45 Napisz do autora


| start | dodaj do ulubionych
 
 
 

  ul. Głogowska 26
  60-734 Poznań
  tel. (61) 886 28 37
  fax. (61) 886 28 19

 Licznik strony 445931

© 2005 by OBRSW  :  webdesign: ORNATUS  :  Strona oparta na systemie