Kursy i szkolenia
Informacje ogólne
Ramowe zagadnienia kursów
Lista referencyjna
Warsztatowe studium menedżerów kultury

 
 
  >>>Kursy i szkolenia>>Ramowe zagadnienia kursów>Warsztaty z wprowadzania ocen pracowniczych

Warsztaty Sztuki Negocjacji   Warsztaty z Public Relations   Warsztaty z twórczego przywództwa   Warsztaty z protokołu dyplomatycznego   Warsztaty z zarządzania zasobami ludzkimi   Kurs dla dyrektorów liceów   Kurs dla kadry kierowniczej   Warsztaty z zarządzania zasobami i systemu ocen   Warsztaty z wprowadzania ocen pracowniczych    Skuteczny polityk  

Warsztaty z wprowadzania ocen pracowniczych

1. Teoretyczne założenia oceny urzędników i pracowników
- celowość i znaczenie wprowadzenia okresowych ocen pracowników oraz skutki sporządzania ocen
- korzyści z wprowadzenia systemu ocen pracowników dla procesu zarządzania (wspieranie, rozwijanie, motywowanie pracowników)
- planowanie, przygotowanie i przeprowadzenie ocen okresowych (harmonogram)
- wartościowanie stanowisk pracy (opis stanowisk) jako narzędzie służące sporządzaniu okresowej oceny urzędników i pracowników
- strategia komunikacji (wyjaśnienie pracownikom istoty systemu ocen okresowych, poinformowanie o procedurze przeprowadzania ocen)

2. Marketing personalny
- kreowanie wizji celów
- motywacyjna funkcja celów firmy dla zespołu i jednostki
- tworzenie poczucia ważności wykonywanych zadań
- kształtowanie pożądanych postaw
- identyfikacja pracownika z miejscem pracy, budowanie pożądanej struktury organizacji ? motywowanie osiągnięcia wytyczonych celów
- planowanie ścieżek kariery indywidualnego programu rozwoju zawodowego
- komunikacja, kanały i sposoby przekazywania informacji

3. Psychologia organizacji i zarządzania
- podmiot i przedmiot oceny (wzajemne relacje między oceniającym a ocenianym na każdym etapie oceny)
- prezentacja wyników ocen (ukierunkowanie na współpracę, konstruktywna krytyka, aspekty emocjonalne)
- budowanie autorytetu
- wykorzystanie zdolności przywódczych
- budowanie zespołów pracowniczych
- problemy kryzysowe w zespołach ludzkich

4. Metodyka ocen pracowniczych
- procedura przeprowadzenia oceny
- kryteria oceny
- zasady oceny (jawność, obiektywizm, powszechność, rzetelność)
- arkusz (skala) oceny okresowej (sumienne dokumentowanie przebiegu oceny)
- konsekwencje ocen (pozytywnych, negatywnej), formułowanie wniosków, procedura odwoławcza
- przygotowanie do następnej oceny
- zagrożenia i najczęściej popełniane błędy przy przeprowadzaniu ocen

5. Ćwiczenia z zakresu umiejętności przeprowadzenia ocen pracowniczych
- powołanie zespołów oceniających
- dobór właściwych kryteriów oceny
- konstruktywna krytyka
- negocjacje nastawione na współpracę
- motywowanie
- przygotowanie do następnej oceny

Data aktualizacji - 21.2.05 16:42:43 Napisz do autora


< previous  | start |  next > dodaj do ulubionych
 
 
 

  ul. Głogowska 26
  60-734 Poznań
  tel. (61) 886 28 37
  fax. (61) 886 28 19

 Licznik strony 445926

© 2005 by OBRSW  :  webdesign: ORNATUS  :  Strona oparta na systemie