Kursy i szkolenia
Informacje ogólne
Ramowe zagadnienia kursów
Lista referencyjna
Warsztatowe studium menedżerów kultury

 
 
  >>>Kursy i szkolenia>>Ramowe zagadnienia kursów>Warsztaty z zarządzania zasobami i systemu ocen

Warsztaty Sztuki Negocjacji   Warsztaty z Public Relations   Warsztaty z twórczego przywództwa   Warsztaty z protokołu dyplomatycznego   Warsztaty z zarządzania zasobami ludzkimi   Kurs dla dyrektorów liceów   Kurs dla kadry kierowniczej   Warsztaty z zarządzania zasobami i systemu ocen   Warsztaty z wprowadzania ocen pracowniczych    Skuteczny polityk  

Warsztaty z zarządzania zasobami i systemu ocen

1. Marketing personalny
- kształtowanie pożądanych postaw
- motywowanie wyników
- stabilizacja i integracja kadr a wzrost wydajności
- opis zadań i stanowisk pracy
- racjonalizacja zatrudnienia-kryteria i zasady
- techniki selekcji (rozmowy, testy, kwestionariusze)
- planowanie ścieżki kariery

2. Twórcze przywództwo
- kreowanie wizji celu
- motywacyjna funkcja celów zespołu i jednostki
- identyfikacja z firmą i jej celami
- wykorzystanie zdolności przywódczych
- tworzenie poczucia ważności wykonywanych zadań

3. Aktorstwo Społeczne
- sposób przekazywania informacji
- autoprezentacja
- komunikacja werbalna
- komunikacja niewerbalna
- mowa ciała
- budowanie autorytetu
- sterowanie wywieranym wrażeniem

4. Konflikt, mediacje, negocjacje
- negocjacje nastawione na współpracę
- kontakt i porozumienie
- ujawnianie emocji w stosunkach interpersonalnych
- motywacja a rozwój osobisty
- umiejętność konstruktywnej krytyki
- problemy kryzysowe małych zespołów ludzkich

Data aktualizacji - 21.2.05 16:42:14 Napisz do autora


< previous  | start |  next > dodaj do ulubionych
 
 
 

  ul. Głogowska 26
  60-734 Poznań
  tel. (61) 886 28 37
  fax. (61) 886 28 19

 Licznik strony 445923

© 2005 by OBRSW  :  webdesign: ORNATUS  :  Strona oparta na systemie