Kursy i szkolenia
Informacje ogólne
Ramowe zagadnienia kursów
Lista referencyjna
Warsztatowe studium menedżerów kultury

 
 
  >>>Kursy i szkolenia>>Ramowe zagadnienia kursów>Warsztaty z zarządzania zasobami ludzkimi

Warsztaty Sztuki Negocjacji   Warsztaty z Public Relations   Warsztaty z twórczego przywództwa   Warsztaty z protokołu dyplomatycznego   Warsztaty z zarządzania zasobami ludzkimi   Kurs dla dyrektorów liceów   Kurs dla kadry kierowniczej   Warsztaty z zarządzania zasobami i systemu ocen   Warsztaty z wprowadzania ocen pracowniczych    Skuteczny polityk  

Warsztaty z zarządzania zasobami ludzkimi

1. Pozafinansowe kształtowanie motywacji wewnętrznej u podwładnych
- Czym jest motywacja wewnętrzna?
- Czynniki wpływające na kształtowanie motywacji wewnętrznej pracowników.
- Narzędzia motywowania pozafinansowego.
- Rola zaspakajania potrzeb pracowników poprzez stanowisko pracy.
- Techniki kreowania zaangażowania w Firmę.
- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jako narzędzie motywacji pozafinansowej.

2. Kierownik czy lider?
- Niezbędne elementy skutecznego procesu kierowania
- Źródła władzy w organizacji: kreowanie liderów.
- Modele skutecznego komunikowania się z podwładnymi - jak włączyć podwładnych w realizowanie misji i strategii Firmy?
- Rola lidera w kreowaniu motywacji wewnętrznej

3. System oceny pracowniczej jako narzędzie wzbudzania motywacji
- Zasady tworzenia systemu oceny wspierającego system motywacyjny w Firmie
- Ustalenie celów o dobór narzędzi oceny
- Tworzenie i wdrażanie procedury oceny pracownika
- Reguły proefektywnej rozmowy oceniającej

4. Efektywne zarządzanie czasem własnym i innych
- Obszary zarządzania czasem oraz ich rola w pracy lidera
- Ustalanie efektywnych celów.
- Planowanie w oparciu o priorytety
- Kreowanie zaangażowania pracowników: delegowanie zadań i odpowiedzialności
- Kontrola w efektywnym zarządzaniu czasem

Data aktualizacji - 21.2.05 16:40:23 Napisz do autora


< previous  | start |  next > dodaj do ulubionych
 
 
 

  ul. Głogowska 26
  60-734 Poznań
  tel. (61) 886 28 37
  fax. (61) 886 28 19

 Licznik strony 445966

© 2005 by OBRSW  :  webdesign: ORNATUS  :  Strona oparta na systemie