Kursy i szkolenia
Informacje ogólne
Ramowe zagadnienia kursów
Lista referencyjna
Warsztatowe studium menedżerów kultury

 
 
  >>>Kursy i szkolenia>>Ramowe zagadnienia kursów>Warsztaty z Public Relations

Warsztaty Sztuki Negocjacji   Warsztaty z Public Relations   Warsztaty z twórczego przywództwa   Warsztaty z protokołu dyplomatycznego   Warsztaty z zarządzania zasobami ludzkimi   Kurs dla dyrektorów liceów   Kurs dla kadry kierowniczej   Warsztaty z zarządzania zasobami i systemu ocen   Warsztaty z wprowadzania ocen pracowniczych    Skuteczny polityk  

Warsztaty z Public Relations

1. Istota public relations
- Image firmy
- Kształt kontaktów ze środowiskiem
- Wzajemne zrozumienie pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem
- Zaufanie do firmy

2. Etapy tworzenia public relations
- Badanie opinii publicznej na temat obrazu firmy
- W oparciu o wyniki wytyczenie celów (różnych dla różnych grup konsumentów)
- Porównanie wybranych z badań celów i tzw. :pobożnych życzeń"
- Wybór przedsięwzięć- public relations
- Stała analiza i korekta działań

3. Rola pracowników w realizacji funkcji public relations
- Informacyjna
- Organizatorska (kontakty ze środowiskiem)
- Budowa i utrwalanie image
- Harmonizowanie działalności firmy z jej społeczną odpowiedzialnością
- Wspomaganie sprzedaży
- Umacnianie i stabilizowanie pozycji firmy
- Utrwalenie stylu działalności firmy

4. Zadania w ramach public relations
- Kontakty z mass mediami
- Obsługa bieżąca klientów firmy oraz targi i wystawy
- System kontaktów z otoczeniem bliższym
- Udział w akcjach społecznych
- Kontakty z otoczeniem dalszym
- Sympozja naukowe
- Informacje i raporty z działalności firmy
- Stałe kontakty z udziałowcami

Data aktualizacji - 21.2.05 16:39:12 Napisz do autora


< previous  | start |  next > dodaj do ulubionych
 
 
 

  ul. Głogowska 26
  60-734 Poznań
  tel. (61) 886 28 37
  fax. (61) 886 28 19

 Licznik strony 445948

© 2005 by OBRSW  :  webdesign: ORNATUS  :  Strona oparta na systemie