Kursy i szkolenia
Informacje ogólne
Ramowe zagadnienia kursów
Lista referencyjna
Warsztatowe studium menedżerów kultury

 
 
  >>>Kursy i szkolenia>>Ramowe zagadnienia kursów>Skuteczny polityk

Warsztaty Sztuki Negocjacji   Warsztaty z Public Relations   Warsztaty z twórczego przywództwa   Warsztaty z protokołu dyplomatycznego   Warsztaty z zarządzania zasobami ludzkimi   Kurs dla dyrektorów liceów   Kurs dla kadry kierowniczej   Warsztaty z zarządzania zasobami i systemu ocen   Warsztaty z wprowadzania ocen pracowniczych    Skuteczny polityk  

Skuteczny polityk

1. Psychologia uwarunkowań działalności publicznej

1.1. Psychologia stresu

- emocje jako czynnik zakłócający i wspomagający
- inteligencja emocjonalna
- strategia radzenia sobie w sytuacjach o różnym stopniu stymulacji

1.2. Autoprezentacja i sterowanie wizerunkiem
- poziom świadomości w sterowaniu wrażeniem
- autoprezentacja społeczna, różnice kulturowe i analiza symbolicznych przekazów
- techniki autoprezentacyjne

1.3. Komunikacja - werbalna, niewerbalna i symboliczna
- komunikacja werbalna w różnych układach komunikacyjnych
- komunikacja werbalna vs niewerbalna, wokalne wskaźniki emocji i innych stanów psychicznych
- zaburzenia komunikacji i strategie przeciwdziałania

1.4. Negocjacje i mediacje
- konflikt - analiza i sposoby diagnozy
- techniki prowadzenia mediacji i negocjacji, kiedy dochodzić do tak, a kiedy odchodzić od nie
- mechanizmy wpływania na zachowanie

1.5. Psychologia kłamstwa
- ekspresja mimiczna i pantomimiczna jako wskaźniki kłamstwa
- kodowanie ruchów twarzy i odczytywanie tzw. przecieków
- mikroekspresje mimiczne, symboliczne zachowania niewerbalne

1.6. Mechanizmy funkcjonowania grup i psychomanipulacje
- proces grupowy - fazy procesu i ich rozpoznawanie
- opór grupowy metody rozpoznawania i przeciwdziałania
- osobowościowe determinanty skutecznego postępowania w relacjach interpersonalnych, style kierowania grupą i w grupie

2. Aktorstwo społeczne
1.1. Opis tła teoretycznego:


- pojęcie roli społecznej jako analogii z rolą teatralną (F. Znaniecki)
- dramaturgiczne ujęcie życia społecznego (E. Goffman)

1.2. Komunikacja niewerbalna:
- sygnały ciała podyktowane typem temperamentu.
- omówienie i pokaz praktyczny.

1.3. Technika mowy.
- pokaz ćwiczeń z zakresu artykulacji i siły głosu.

1.4. Zachowania aktorsko - społeczne na sali obrad.
- reguły i konwencje.
- udział w reakcjach zbiorowych.
- autokreacja w warunkach nieprzerwanej obserwacji.
- gesty sprzeciwu - trening
- gesty poparcia - trening

1.5. Formy monologowe.
- strategia oddziaływania emocjonalnego podczas wystąpienia.
- technika opanowania ciała podczas wystąpień publicznych.

1.6. Formy dialogowe.
- udział w dyskusjach klubowych.
- scenariusze symulacyjne.

1.7. Zachowania medialne. Pojęcie osoby medialnej. Praca z kamerą. Omówienie najczęściej spotykanych problemów.

3. Komunikacja werbalna

1.1. Treść przekazu a język użyty dla formułowania przekazu

1.2. Typy komunikacji i komunikatu
- wywiad
- oświadczenie
- umowa

1.3. Nadawca - odbiorca - komunikat
- typy komunikatów perswazyjnych
- komunikat a nadawca
- komunikat a odbiorca

1.4. Podstawy retoryki i erystyki
- chwyty retoryczne i analiza skuteczności

4. Etykieta polityka

1.1. Istota etykiety polityka

- cechy osoby publicznej
- etykieta w życiu publicznym

1.2. Obyczaj a kultura polityka
- co wypada robić politykowi
- konwenanse a tradycja i nowoczesność

1.3. Odbiór zewnętrzny polityka a jego skuteczność
- rola stylistów i wizażystów
- rola mody - sposób ubioru

Data aktualizacji - 21.2.05 16:44:04 Napisz do autora


< previous  | start | dodaj do ulubionych
 
 
 

  ul. Głogowska 26
  60-734 Poznań
  tel. (61) 886 28 37
  fax. (61) 886 28 19

 Licznik strony 445954

© 2005 by OBRSW  :  webdesign: ORNATUS  :  Strona oparta na systemie