OBRSW
Informacje o OBRSW
Historia
Aktualności

 
 
  >>>OBRSW>>Historia

Historia  

Historia

W roku 1985 powołany został zespół naukowo-badawczy składający się z pracowników naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Akademi Ekonomicznej. Zespół miał za zadanie opracowanie modelu rynku sztuki współczesnej w Polsce. W pierwszym okresie działalności zespołu finansowana była z budżetu Wojewody.
Wstępne wyniki badań zostały przedstawione podczas Targów Sztuki "Interart - 86" w formie konferencji naukowej na temat "Marketing na rynku sztuki". Wyniki uzasadniły przekształcenie zespołu w samodzielny Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej finansowany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki za pośrednictwem Państwowego Funduszu Zamówień Plastycznych.
Wyniki badań Ośrodek upowszechniał w postaci biuletynów naukowych oraz publikacji monograficznych. Nadto współpracownicy Ośrodka prezentowali wyniki badań na wielu sesjach i seminariach naukowych w kraju i za granicą.
W roku 1992 Ośrodek podjął działalność edukacyjną. Były to początkowo krótkie seminaria i warsztaty przeznaczone dla kadry kierowniczej placówek i instytucji kultury, a następnie również i warsztaty dziennikarskie, warsztaty kultury i sztuki negocjacji oraz szereg pochodnych.
W maju 1992 Ośrodek podpisał umowę o współdziałaniu z Instytutem Kulturoznawstwa UAM parafowaną przez dziekana Wydziału Nauk Społecznych UAM oraz dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki UW o powołaniu rocznego, zaocznego Studium Menedżerów Kultury. Pierwsza edycja Studium objęła 80 słuchaczy w roku akademickim 1992/93. Jednocześnie Ośrodek prowadził szereg seminariów i warsztatów na terenie 7 województw.

W roku 1993 Ośrodek prócz badań własnych prowadził na zlecenie inne badania oraz opracowywał ekspertyzy, w tym:
- raport o sytuacji na rynku kultury miasta Poznania (na zlecenie Rady Miasta Poznania)
- autorski projekt polityki kulturalnej Państwa (prezentowany na Komitecie Społecznym Rady Ministrów).

W sierpniu 1993 roku w "Założeniach polityki kulturalnej Państwa" przyjętej przez Radę Ministrów wymieniono Ośrodek oraz Studium jako nowatorskie centrum kształcenia nowych kadr dla potrzeb placówek i instytucji kultury.
W listopadzie 1993 roku, efektem działalności edukacyjnej stał się Informator Finansowo-Kulturalny Regionu "Poznański Pegaz" będący realizacją pomysłu pochodzącego z pracy dyplomowej napisanej w ramach Studium i ukazujący się do dzisiaj.

W roku akademickim 1993/94 Studium uruchomiło nową filię w Warszawie i zorganizowało dwie grupy w Poznaniu - łącznie 130 osób. Jednocześnie dla potrzeb słuchaczy rozpoczęto wydawanie "Vademecum Menedżera Kultury" o charakterze pomocy naukowej.
Seminaria i warsztaty prowadzono na terenie 15 województw.

W roku akademickim 1994/95 trzecia edycja Studium obejmowała dwie grupy w Poznaniu oraz filie w Warszawie, Bydgoszczy i Jeleniej Górze - łącznie 180 słuchaczy. Seminaria i warsztaty prowadzono w 22 województwach.
Na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu opracowano 2 ekspertyzy:
- interpretacja nowego prawa autorskiego,
- pozycja prawna dyrektora placówki i instytucji kultury.

W roku 1995 powołano najpierw semestralne, a potem roczne, zaoczne Studium Promocji i Reklamy oraz podjęto nowe warsztaty, w tym: seminaria menedżerów organizacji czasu wolnego i seminaria menedżerów oświaty. Znacznie rozszerzono warsztaty z marketingu w kulturze dla decydentów (burmistrzów, wójtów i prezydentów).
W marcu 1995 roku Ośrodek podpisał umowę o współdziałaniu z Centrum Animacji Kultury w Warszawie. Umowa pozwoliła na określenie wspólnego programu w zakresie działalności edukacyjnej i wydawniczej co zaowocowało wydaniem podręcznika pt. "Menedżer Kultury". W kwietniu 1995 roku Ośrodek zorganizował I Kongres Menedżerów Kultury w rezultacie którego powołano Stowarzyszenie Menedżerów Kultury w Polsce z siedzibą w Poznaniu.

W roku akademickim 1995/96 czwarta edycja Studium obejmowała dwie grupy słuchaczy Studium Menedżerów Kultury w Poznaniu oraz jedną w Warszawie, a nadto dwie grupy słuchaczy Studium Promocji i Reklamy - łącznie 180 słuchaczy.

W roku akademickim 1996/97 piąta edycja Studium obejmuje dwie grupy słuchaczy Studium Menedżerów Kultury w Poznaniu i po jednej w Warszawie i Toruniu, a nadto dwie grupy słuchaczy Studium Promocji i Reklamy - łącznie 240 słuchaczy.

Łącznie w latach 1992-1997 roczne studium Menedżerów Kultury oraz Studium Promocji i Reklamy ukończyło 810 osób. Natomiast w kursach i warsztatach uczestniczyło ponad 500 osób z całego kraju.

Działalność wydawnicza Ośrodka obejmuje:
- biuletyny naukowe "Rynek sztuki współczesnej" (ukazują się od 1986 roku)
- materiały dydaktyczne "Vademecum Menedżera Kultury"
- przewodniki metodyczne dla każdego seminarium lub warsztatów
- monografię pt. "Marketing na rynku sztuki"
- podręcznik pt. "Menedżer kultury"
- informator finansowo-kulturalny "Poznański Pegaz" (miesięcznik)

Z dniem 31.12.1993 Ośrodek został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Data aktualizacji - 21.2.05 16:38:21 Napisz do autora


| start | dodaj do ulubionych
 
 
 

  ul. Głogowska 26
  60-734 Poznań
  tel. (61) 886 28 37
  fax. (61) 886 28 19

 Licznik strony 410901

© 2005 by OBRSW  :  webdesign: ORNATUS  :  Strona oparta na systemie